Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последно от блога

Що е то Монтесори подготвена среда?

facebook thumb

"Монтесори е образование за независимост, подготвящо не просто за училище, но за живота". 
                                                                                                                                                               
Образованието, по начина който го дефинира Мария Монтесори, започва още преди раждането на човешкото същество на този свят. 
Образованието е продължаващата връзка между човешкото същество и неговата среда. 

Когато говорим за средата, независимо дали домашна; институционална; външна или вътрешна,  използваме понятието "подготвена среда". Генералната й характеристика е да позволява на малкото дете конструктивни и целенасочени дейности, които спомагат достигането до широки и разнообразни умения, свобода в изследването и насърчаване на порива за себеизразяване. 
Подготвената среда е ключът, прозорецът към развитие за малкия човек. Среда, която му позволява да има активни преживявания и да учи, използвайки сетивата си. 

Защо?

Истина е, че ако не  живеем в подготвено и обмислено спрямо потребностите ни пространство, е невъзможно да  развиваме нормално възможностите си, нито да ги опознаем добре. А това е силно засилено при малкото дете, тъй като до третата си година то се намира в етап на самоидентификация на личните си характеристики и изграждане на обща престава за устройството на света около него. И еволюцията показва как човешките същества не просто се адаптират към средата, а я променят така, че тази адаптация да е позитивна и съответно да доведе до позитивна трансформация. Психологическият аспект на темата адаптация стои на почетно място в Монтесори методологията и това не е никак случайно. През успешната адаптация, детето развива базово доверие в средата около себе си; установява опорни точки и функционира независимо от физическото присъствие на възрастен. 

"Nature Nurture"

Много педагози, научни изследователи и автори споменават термина "nature nurture".  "Nature" олицетворява генетичните характеристики с които малкото дете се ражда, а "nurture" това, което взаимства от средата си. Тези два компонента са основополагащи и оформящи човешката персоналност. Когато имаме предвид, че човешкото същество до трета си година не борави с рационален ум и причинно-следствени похвати, аналогично разбираме, че качеството на подготвено пространство ще бъде пряко, огледално отражение в него. 

От тях ли сте? 

Вероятно често сте ставали свидетели на препускащи и загрижени родители, майки – орлици и бащи – покровители, които възпират детето в стремежа си да го защитят от потенциална опасност: „Не пипай тук, не докосвай там, стой до мен“ – само част от прелитащите реплики. И още по-вероятно сте били в активна подобна ситуация. Основно правилно в организацията на пространството е то да позволява на детето самостоятелна работа и изследване на процеси, без намеса на възрастните. Ако се питате защо – за да се съхрани натуралността на детското естествено любопитство. За да се стимулира порива към развитие и ограничи връзката на болезнена зависимост спрямо друго човешко същество. Разбира се, свободата и управлението на изборите имат своите техники на придобиване, но полето, в което те се случват, е подготвеното пространство. 

Физически характеристики на средата 

Нека разглеждаме част от физическите характеристики, които следва да бъдат плод на мисъл и дискусия по време на подготовка на детска среда. 
•    Красота - Тя се открива в баланса между практичност и естетика. Красотата, но и практичната достъпност са любезно подканващи детето за взаимодействие, за действие в тази среда. 
•    Хармония на цветове - Пряко свързана с реда и естетиката. Цветът на играчките, мебелите, стените и всеки обект в различните помещения, оправдават очакванията на всяко дете за приветлива атмосфера. 
•    Приток на естествена светлина, така необходима за ясното открояване на цветове и по - добра ориентация в пространството. 
•    Приток на свеж въздух и нормални нива на влажност и температура
•    Мебели и предмети - Подходящият размер и нужна здравина мебели, превръщат пространството във функционално. Те трябва да бъдат проектирани като достъпни и  насърчаващи детето, намиращо се от проходил етап на развитие до 2.5/3 годишна възраст за свободно, безопасно и пряко взаимодействие. Тежестта на масите и столове да е съобразена с капацитета на възможност на малкия човек, като това напълно естествено стимулира развитието на неговата независимост. Ако детето е проходило, мебелите са леки, за да може да ги премества и манипулира с тях, съобразно желанията и своите потребности и достатъчно тежки, за да се случи това безопасно. Имайте предвид, че всеки път когато повдигнете детето, за да го сложите на масата (ако то няма своя, адаптирана спрямо размера му), го лишавата от свободата му. 
•    Пространство за движение, което се външната проява на вътрешния импулс, преминаването от идея към реалност. Възможността за движение се представя като част от развитието на детето в тази възраст. Свободното движение отваря пред детето пространство за развитие на самоосъзнаване, за опознаване на тялото, на възможностите му, за различните типове вербална и невербална комуникация. Движейки се, преследвайки конкретна цел, малкият човек тренира себе си в по-добър баланс на тялото, координация, мускулна сила и издръжливост.  Контролът на тялото е дълъг процес на ежедневни дейности в подготвената среда, която стимулира детето да взаимодейства с нея, да постига успехи в предизвикателствата и повишава своята увереност. 

Вашият дом има нужда от  конкретика в  предметите и дейностите, като даващи на детето определена информация, позволяващи определени преживявания и  носещи обратна връзка. Преди да поставите определен предмет, помислете дали: 
•    Ще подобри езика и движенията
•    Ще позволи на малкото дете да научи самоконтрол 
•    Ще позволи на детето да използва ръцете и ума си 
•    Ще помогне на детето за придобиване на увереност и независимост

Психологически характеристики

И разбира се, освен физическите характеристики, не по-малко важен е човешкият/психологически фактор. Връзката възрастен-възрастен в средата е много важна за детето, защото е модел на първичните взаимоотношения. 
Как възрастните третират един друг, как разговарят, носи информация на детето как е установено семейството.  Любовта, лоялността и нежността са онези ценности, за които детето несъзнателно ще гледа и търси, израствайки. 
 

Следва продължение…